www.catari-cootoo.se

www.catari-cootoo.com

Hej och välkommen till Catari-Cootoo webshop / marknad. Vi börjar med en liten artikel för att testa lite, funktioner och liknande. Webbsidan fungerar i förstahand som ett slags showroom med några exempel på konst och design av Anders Lawerny och en plattform för kommunikation / kontakt. Men det finns också en ambition för en webshop. Meningen är att detta skall dra igång mer ordentligt framöver, med fler produkter, erbjudanden, osv. Nya fina och spännande saker som vi utvecklar och designar, egenproducerat. Frågor är välkomna.

Hello and welcome to Catari-Cootoo online shop / market. We begin with a small article to test a little, features, etc (mostly for Sweden so far, but also international soon hopefully). The website works primarily as a kind of showroom for some of the artwork by Anders Lawerny and a platform for communication / contact. But there is also a desire for a webshop. The idea is that this will launch more firmly ahead, with more products, promotions, etc. New nice and exciting things that we develop and design, self-produced. Questions are welcome.

October leaf - giclée print 22,5 x 31 cm

Price:
349 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1174583
Out of Stock

Payson – Betala direkt med kort eller internetbank. 
Läs mer om Payson.